Skoči na glavno vsebino

Mednarodni dan strpnosti dan za strpnost in prijateljstvo

Namen projekta je, da še dodatno izpostavimo in ozavestimo pomen strpnosti ter tako
spodbujamo medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo
in sodelovanje. Učenci dobijo priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen
strpnosti in spoznajo problematiko nestrpnosti. Učence spodbujamo, da razmišljajo, kaj
prinaša nestrpnost, kakšne so njene posledice. Spodbujamo jih tudi k razvijanju in negovanju
medsebojnih odnosov, ki vključujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje ter spodbujanje
medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.
Vodja projekta: Natalija Bukvič

Dostopnost