Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu
so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske
komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi promocije
zdravja pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z
zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol,
ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim
programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in
gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov
preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno
sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.
Slovenija se je najprej z 12 šolami vključila v mrežo leta 1993. Od takrat se je slovenska mreža
širila, in danes je vanjo vključenih že 398 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.
Vodja projekta: Brina Ternovšek

Dostopnost