Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Juršinci ter Pravili zavoda.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnatelj: Matej Sužnik

Svet  zavoda : predsednica Helena Šoštarič

predstavniki ustanovitelja:

predstavniki staršev:

predstavniki delavcev šole:

Polona Berlak

Sandra Munda

Helena Šoštarič

Dominik Tikvič

Mihaela Rakuša

Marta Fras

Dragica Toš Majcen

Anica Majcen

Nina Čeh Hrga

 

 

Damjan Šimenko

 

 

Lidija Podpečan

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

Dostopnost