Skoči na glavno vsebino

Zgodovina šole

ŠOLSKI ZVONEC ZVONI ŽE 200 LET

Ob jubilejih se ozremo v preteklost in poskušamo podoživeti trenutke, ki so krojili ta čas.
Težko si predstavljamo, kako so doživljali šolo učenci pred dvesto leti. Verjetno tako kot danes. Za nekatere je šola breme in obveznost, drugim pa pomenii veliko priložnosti za pridobivanje znanja, spretnosti, za druženje ter osebno rast.
Pomena kvalitetnega šolanja so se ljudje v teh krajih dobro zavedali. Vedno so se našli v okolju taki, ki so poskrbeli, da so imeli otroci v šolah čim boljše pogoje za delo, učitelji pa so si vedno prizadevali učencem nuditi veliko znanja in popestriti pouk ter jim približati svet učenosti tako, da so radi prihajali v šolo.
Zanima me, kako bi se počutili učenci izpred dvesto let v današnji šoli.
Kako bi ocenili vse te spremembe v šolskem sistemu – od oblik in metod poučevanja, opremljenosti šole do sprememb v učnih načrtih in standardih znanja? Kako bi ocenili današnje učence in učitelje?
Jubilej je tudi priložnost, ko se ustavimo in vprašamo, kako naprej.

Dostopnost